Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сонин мэдээ

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Дамжуулганууд
2023 оной октябрь һарада гүрэнэй программанууд болон арадай түсэлнүүдэй бэелүүлгэ тухай үнгэрһэн суглаанай дүнгүүдэр Буряад Уласай засагай ...
28.12.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан “Буряадай түрүү хүнүүд - 2023” гэһэн урилдаан тухай      Айлшад:«Буряад Үнэн» сониной корреспондент Сэнгэ Цыренович Ринчинов ,   “Гуа сэсэн хатан ...
23.12.2023
Дамжуулганууд
Үлзы утаһан. Болбосорол. 2023 он - багшанарай ба залан хүтэлэгшын жэл. Энэ ушарта зорюулhан дамжуулга. Айлшад - Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай hургуулиин багшанар - Гончикова ...
16.12.2023
Дамжуулганууд
Гар утаһаар шууд холбоо. Тверь хотодо "Туристический сувенир 2023" гэhэн Бухэроссиин тэмсээндэ Аха нютагай уран гартан оролсоһон тухай дамжуулга.Айлшан: Дархан гэһэн этно - таһагай эзэн Должид ...
14.12.2023
Дамжуулганууд
Гар утаһаар шууд холбоо. Тверь хотодо "Туристический сувенир 2023" гэhэн Бухэроссиин тэмсээндэ Аха нютагай уран гартан оролсоһон тухай дамжуулга.Айлшад: "Абдар" гэhэн шэрдэг дарадаг таһагай ...
14.12.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 ондо Түнхэнэй аймагай соёлын хэлтэс 100 жэлэй ой тэмдэглэнэ.Айлшан: Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэришэн, ажалай ветеран Гэлэгма ...
21.11.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 ондо ябуулагдаһан ажал болон түсэбүүд тухай.Айлшан: Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй һунгамал, шанартай коммунальна туһа хүргэдэг бүлгэмые ...
21.11.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 оной габшагай һарын мүрөөр. Эрхиригэй “Горхохон” хүүгэдэй сэсэрлигтэ буряад хэлэ хүгжөөлтэ. Үхибүүд шүлэг уншана. Айлшан: ...
13.11.2023
Дамжуулганууд
Буряадай соло. Тамиршадтай уулзалга Сэдэб: Ородой Холбоотой Уласай 2023 оной абарганүүдтай зугаа. Айлшад: Уласхоорондын тамирай мастер- Жаргалма Цыремпилова, Ородой Холбоото Уласай тамиршан - Валерия Дондупова
03.07.2023
Дамжуулганууд
«Наадан-Сурхарбаан 2023».Айлшан: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай талаар яаманай үндэһэн буряад спортын таһагай дарга – Болот Цоктоев.<br ...
29.06.2023