Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

22.12.2020

Декабриин 22 Мигмар гарагтай, шэнын 8 хий hуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, шарабтар гахай үдэр.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Декабриин 22ой

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. «Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 100 дахин нэмэгдэхэ. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, гурбан эрдэни тахихада, амлал абахада, тангариг үгэхэдэ, инаг амрагтайгаа ушархада, гол уһа гарахада, «жабтуй» уншуулхада, бэеэ һорижо хүшэлхэдэ, дайсаниие номгодхоходо ба «табан харюулга» уншуулхада һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа, хубсаhа шэмэг олдохо.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба хубсаhа эсхэжэ оёходо муу.

Үhэ абахада һайн, наһан ута болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн бөөрэ соо, Эхэнэрэй – баруун бөөрэ соо, Малай бөөрэ талада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

 

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ