Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл хамбын зальбарал.Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев. 
06:56
Буряад Уласай һүлдэ дуун
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном   
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай.
07:16
Соносхол, зарлал
07:22
Үглөөнэй дасхал
Дарханов Фёдор Иванович - Ородой Холбоото Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим. Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэришэн дасхал хэнэ.
07:31
Хүгжэм
07:50
Буряад үгэнүүдэй толи
Оһо Боохоной нютагуудай толи. Булгита Урбаевагай суглуулбариһаа.
07:51
Хүгжэм
08:10
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Июниин 1 – Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай орлогшо Батор Базаржапович Цыремпилов шэнэ һонинуудаараа танилсуулан, амаршалгайн үгэнүүдые зугаална. Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
08:40
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном   
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай.
09:10
Соносхол, зарлал
09:20
Хүгжэм
09:30
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Июниин 1 – Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. Эрхүү можойн Оһойн аймагай болбосоролой хүтэлбэриин дарга - Александр Михайлович Дамбуев шэнэ һонинуудаараа танилсуулан, амаршалгайн үгэнүүдые зугаална. Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
10:00
Хүгжэм
10:10
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд.
Июниин 1 – Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. Туяна Владимировна Зондуева, мэдээжэ сэдхүүлшэн, Ород Уласай мэдээсэлэй агенствын түлөөлэгшын газар Монгол Уласта толгойлогшо - Монгол орондо энэ һайндэрэй удха, зорилго, түсэбүүд яажа бэелүүлэгдэдэг байһан тухай мэдээсэнэ.Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
10:40
Хүгжэм
10:50
Шагай. Хүүгэдэй дамжуулга
Захааминай аймагай Үлэнтын дунда һургуулиин 3- дахи ангиин эхир басагад Намсараева Урихан Арюухан хоёр Жан Зиминэй шүлэгүүдые гүйсэдхэнэ.
10:53
Хүгжэм
11:00
Эдир репортёр. Хүүгэдэй дамжуулга
Эрдэмэй Бага Академиин болон Буряад фм радиогой эдир сэдхүүлшэдээр һонин зугаа. Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
11:50
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
12:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:13
Соносхол, зарлал
12:23
Хүгжэм
12:30
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
12:35
Хүгжэм
13:00
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Эрхүү можойн Боохон нютаг тоонтотой Буряад Уласай габьяата артистка Юлия Ниловна Золотоева -"Войлок Бурятии" этностудиин модель эхэнэрнүүдээрээ ерэжэ, элдэб хэмжээнэй тэмсээнүүдтэ, үзэсхэлэнгүүдтэ оролсодогоо зугаална.
13:50
Хүгжэм
14:10
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Булагадуудай нэгэдэлэй эрхим бэрхэ түлөөлэгшэ - Алексей Данилович Башитов- июниин 15016 үдэрнүүдтэ Түнхэндэ үнгэрхэ этнофестиваль тухай зугаална.
14:40
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
15:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:13
Соносхол, зарлал
15:23
Хүгжэм
15:30
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
15:35
Хүгжэм
15:50
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
"Аза хүсэл" арадай аман зохёолой дууша бүлгэмэйхид 10 елэйнгээ баярта дашарамдуулан, һонин һайхан зугаа дуунуудаа бэлэглэнэ.
16:48
Хүгжэм
17:00
Асуудал - харюу. Шууд викторина
17:50
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
18:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
18:13
Соносхол, зарлал
18:23
Хүгжэм
18:30
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
18:35
Хүгжэм
18:40
Шагай. Хүүгэдэй дамжуулга
Захааминай аймагай Үлэнтын дунда һургуулиин 3- дахи ангиин эхир басагад Намсараева Урихан Арюухан хоёр Жан Зиминэй шүлэгүүдые гүйсэдхэнэ.
18:43
Хүгжэм
19:00
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд. Дабталга
Июниин 1 – Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай орлогшо Батор Базаржапович Цыремпилов шэнэ һонинуудаараа танилсуулан, амаршалгайн үгэнүүдые зугаална. Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
19:30
Хүгжэм
19:40
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Июниин 1 – Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. Эрхүү можойн Оһойн аймагай болбосоролой хүтэлбэриин дарга - Александр Михайлович Дамбуев шэнэ һонинуудаараа танилсуулан, амаршалгайн үгэнүүдые зугаална. Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
20:10
Хүгжэм
20:20
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд.
Июниин 1 – Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. Туяна Владимировна Зондуева, мэдээжэ сэдхүүлшэн, Ород Уласай мэдээсэлэй агенствын түлөөлэгшын газар Монгол Уласта толгойлогшо - Монгол орондо энэ һайндэрэй удха, зорилго, түсэбүүд яажа бэелүүлэгдэдэг байһан тухай мэдээсэнэ.Дамжуулга хүтэлэгшэ - Лариса Хабусова.
20:50
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
21:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
21:13
Соносхол, зарлал
21:23
Хүгжэм
21:40
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Эрхүү можойн Боохон нютаг тоонтотой Буряад Уласай габьяата артистка Юлия Ниловна Золотоева -"Войлок Бурятии" этностудиин модель эхэнэрнүүдээрээ ерэжэ, элдэб хэмжээнэй тэмсээнүүдтэ, үзэсхэлэнгүүдтэ оролсодогоо зугаална.
22:30
Хүгжэм
22:40
Буддын шажанай саг
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулһан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөө бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол          
23:14
Хүгжэм
23:35
«Алтан Гэрэл». Буддын шажанай дээдэ судар
Буддын  шажаны   дээжэ  судар.     «Даша Чойнхорлин» Заяа  хамбын  нэрэмжэтэ  Буддын  шажанай  Ехэ   сургуулиин  багша  Дандар лама уншана.   
23:54
Хүгжэм
23:59
Үдэшэлгэ
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ