Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
00:00
_________________Баталнаб: Гл. Редактор Жалцанова Б.В.
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл Хамба Ламын зальбарал. Доншуур маани.Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56
Буряад Уласай һүлдэ дуун
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреева
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагай мэдээсэл, уларилы шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай
07:10
Соносхол, зарлал
07:17
Үглөөнэй дасхал
Ородой холбоото Уласай габьяата һоригшо, Буряад Уласай бэе тамир хүгжөөлгын габьяата хүдэлмэрилэгшэн Виталий Сосорович Ивахиновтай дасхал
07:28
Түнхэни аймайе һүлдэ дуун
«Түнхэн» үг. Л.Тапхаевай, хүг. А.Андреевэй Александр Мадыев дуулана
07:32
Хүгжэм
08:00
Үглөөни мэндэ
Сэдэб: Яажа уураг тархиин элүүрые сахихаб? Айлшан: Рефлексотерапевт эмшэн, Буряад Уласай габьята эмшэн, дээдэ мэргэжэлэй шэглэлтэ, эмшэ-невролог, Нанзатов Зоригто Жамсаранович Вера Бояновагай нэрэмжэтэ эмшэлгын ба һэргэлэмжын түбэ эмшэ Цоктоева Валентина Ринчиновна.
08:40
Хүгжэм
09:00
Һонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном.
09:10
Соносхол, зарлал.
09:16
Хүгжэм
09:30
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: Түнхэнэй команда 19-дэхи Республиканска зунай хүдөөгэй тамирай нааданда хабаадаһан тухай . Айлшан: Түнхэн аймаг муниципальна байгуламжын Ниигэмэй хүгжэлтын таһагай дарга Арюна Антоновна Дармаева, Түнхэнэй тамирай һургуулин захирал Чингис Кимович Ангархаев
10:00
Хүгжэм
10:10
Үлзы утаһан
Сэдэб: Гэр бүлын үдэртэ зорюулагдана. Түнхэнай айлтай танилсуулга. Айлшан: гэрэй эзэн Николай Галсанов ба Дынсыма Галсанова, хүбүүн басаган хоёртоё хамта хөөрэлдэхэ.
10:43
Хүгжэм
11:00
Үлзы утаһан
Сэдэб: Гэр бүлын үдэртэ зорюулагдана. Түнхэнай айлтай танилсуулга. Айлшан: гэрэй эзэн Бальжан Ендонович Данжеев ба Надежда Константиновна Данжеева, хүбүүдэрээ, басагатая, ибиининь (эжынь) Дынсыма Ивановна Данжееватай зугаа болохо.
11:34
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, нөөдэрэй зурхай
12:10
Соносхол, зарлал
12:16
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12:21
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
Лавреньтева Людмила Пурбоева - 70 жэл. "Наранай нүхэр хайратайл" Чингис Раднаев дуулана
12:26
Хүгжэм
12:35
Оюун уханай танхим.
Сэдэб: Хориин тайша Ринчин - Доржо Дымбылов хэрээhэ зүүһэн тухай. 2 хуби. Айлшан: түүхын эрдэмэй доктор, профессор Николай Цыремпилов. Сурбалагша: Туяна Зондуева
13:35
Хүгжэм
13:45
Үлзы утаһан.
Сэдэб: Аша зээнэрэй адуушан сэдьхэлтэй яажа болгон хүмүүжүүлхэб? Айлшан: Суута адуушан, мори урилдаанай абарга Жаргал Жамсаевич Хальбаев.
14:35
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, нөөдэрэй зурхай
15:10
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15:15
Соносхол, зарлал
15:21
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
Лавреньтева Людмила Пурбоева-70 жэл. "Наранай нүхэр хайратайл" Чингис Раднаев дуулана
15:26
Хүгжэм
15:30
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд.
Сэдэб: Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр зунай хаһа захалдаг. "Юундэ, яажа үсибүүдые ухаан сэдьхэл уужам болгохоб” гэжэ зугаа. Айлшан - Тхеквондогой федерациин юрэнхы hоригшо Эрдэни Дашеевич Жамбалов.
15:59
Хүгжэм
16:25
Үлзы утаһан. Болбосорол.
Сэдэб: "Эрхим хүмүүжүүлэгшэ" конкурста оролсоһон тухай. Айлшан - Толтын хүүгэдэй сэсэрлигэй захирал Дугарова Туяна Валерьевна, Толтын хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Эржена Леонидовна Манзаева.
16:45
Хүгжэм
17:00
Асуудал-Харюу. Шууд викторина
17:45
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, нөөдэрэй зурхай
18:10
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18:15
Соносхол, зарлал
18:21
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
Лавреньтева Людмила Пурбоева - 70 жэл. "Наранай нүхэр хайратайл" Чингис Раднаев дуулана
18:26
Хүгжэм
18:41
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: Яажа уураг тархиин элүүрые сахихаб? Айлшан: Рефлексотерапевт эмшэн, Буряад Уласай габьята эмшэн, дээдэ мэргэжэлэй шэглэлтэ, эмшэ-невролог, Нанзатов Зоригто Жамсаранович Вера Бояновагай нэрэмжэтэ эмшэлгын ба һэргэлэмжын түбэ эмшэ Цоктоева Валентина Ринчиновна.
19:21
Хүгжэм
19:35
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: Түнхэнэй команда 19-дэхи Республиканска зунай хүдөөгэй тамирай нааданда хабадаһан тухай . Айлшан: Түнхэн аймаг муниципальна байгуламжын Ниигэмэй хүгжэлтын таһагай дарга Арюна Антоновна Дармаева, Түнхэнэй тамирай һургуулин захирал Чингис Кимович Ангархаев
20:05
Хүгжэм
20:14
Үлзы утаһан
Сэдэб: Гэр бүлын үдэртэ зорюулагдана. Түнхэнай айлтай танилсуулга. Айлшан: гэрэй эзэн Николай Галсанов ба Дынсыма Галсанова, хүбүүн басаган хоёртоё хамта хөөрэлдэхэ.
20:47
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, нөөдэрэй зурхай
20:57
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21:02
Соносхол, зарлал
21:09
Хүгжэм
21:24
Үлзы утаһан
Сэдэб: Гэр бүлын үдэртэ зорюулагдана. Түнхэнай айлтай танилсуулга. Айлшан: гэрэй эзэн Бальжан Ендонович Данжеев ба Надежда Константиновна Данжеева, хүбүүдэрээ, басагатая, ибиининь (эжынь) Дынсыма Ивановна Данжееватай зугаа болохо.
21:58
Хүгжэм
22:23
Оюун уханай танхим.
Сэдэб: Хориин тайша Ринчин - Доржо Дымбылов хэрээhэ зүүһэн тухай. 2 хуби. Айлшан: түүхын эрдэмэй доктор, профессор Николай Цыремпилов. Сурбалагша: Туяна Зондуева
23:23
Илаһан тэмдэг. Победоносное знамя
Эрдэни-Хайбзан Галшиев – Мархаанзайн дооромбо.
23:35
Хүгжэм
23:58
Үдэшэлгэ
00:00
Хүгжэм
Оршон үеын дуунууд
06:00
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ