Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэлэй хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56
Буряад Уласы түрын дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевы, хүгж. А.Андреевы.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном 
 Аймагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
07:09
Соносхол, зарлал 
   
07:18
Үглөөны дасхал
Зоригто Цырендондопов - Этигэл хамбын наадамы аварга.
07:24
Хяагтын аймагы сүлдэ дуун  
«Урин дулаахан Хяагтын аймаг» үг. Г.Чимитовы, хүгж. А.Андреевы  Виктор Лубсанов дуулана     
07:29
 Хүгжэм
    
07:40
Буряад үгэнүүдэй толи
07:41
 Хүгжэм
    
08:00
Сэнхир хадаг
Үндэсэн буряад арады үхюуды хүмүүжэлгын туршалга тухай багшын ажалы ветеран, Буряад Уласы габьята багша, Оросы Холбото Уласы габьята ажалчан Светлана Очировна Лузанова хөөрэнэ
08:40
 Хүгжэм
    
09:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном.
Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
09:09
Буддын шажаны цаг 
Дончод Хурал
12:33
Хүгжэм
12:50
Буряад үгэнүүдэй толи
12:51
Хүгжэм
13:00
Хангай буряадни
Бэсүүры аймагы Ара Харлан нютагы зон
13:39
Хүгжэм
   
14:00
Шаляа чигчиин шаляанууд
14:12
Хүгжэм
14:30
Дэлхэйн шэбэнээн
14:46
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном       
  Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
15:09
Эрдэниин шухэр
Этигэлэй хамбын сургал
15:12
Соносхол, зарлал 
15:20
Хүгжэм
15:25
Буряад үгэнүүдэй толи
15:26
Хүгжэм
15:50
Бумба. Буряад хэлэны хэшээлнүүд
16:05
Хүгжэм
16:20
Бадма сэсэг
"Балдан Брэйван" дацаны Ширээтэ Лама Бато Амбай Шареев Дончод Хурал тухай гар утасаар
16:38
Хүгжэм
17:00
Аза
Алагуй, Гандик хоёрты хүгжэмтэ цаг
18:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном       
  Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, үглөөдэры зурхай.
18:09
Эрдэниин шухэр
Этигэлэй хамбын сургал
18:12
Соносхол, зарлал     
18:20
Хүгжэм
   
18:30
Шаляа чигчиин шаляанууд
18:40
Хүгжэм
   
19:05
Залуугай эршэ
Гомбо Дарханов Хяагтын дуучан Арюухан Будаеваты
19:48
Хүгжэм
   
20:10
Буряад ФМ-эй айлчанты уулазлга
Хяагтын аймагы Цагаан Чулуута нютагы Цыден-Дамба Гырылович Раднаев
20:42
Хүгжэм
   
21:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном
     Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай
21:09
Эрдэниин шухэр
Этигэлэй хамбын сургал
21:12
Соносхол, зарлал     
21:19
Хүгжэм
21:43
Буряад үгэнүүдэй толи
21:44
Хүгжэм
22:11
Хангай буряадни
Бэсүүры аймагы Ара Харлан нютагы зон
22:49
Хүгжэм
23:16
Буддын шажаны цаг 
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ сургуулиин  эрдэмтэ багшанарты цугтаа  оршуулсан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевы 1001 шүлэгөөс бүридсэн  найман  бүлэгты   «Бэлигүүн толи»  гэсэн  зохёол  
23:48
Хүгжэм
23:58
Үдэшэлгэ
24:00
Хүгжэм   
Орчон үеын дуунууд
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ