Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
00:00
Хүгжэм
Оршон үеын дуунууд
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл Хамба Ламын зальбарал. Доншуур маани.Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56
Буряад Уласы дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевы, хүгж. А.Андреевы.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
07:09
Соносхол, зарлал.
07:18
Үглөөны дасхал
Буряад Уласы Бэе тамиры габьяата ажальчан – Дылыков Ринчин Батуевичты үглөөны дасхал.
07:26
Сэлэнгын аймагы сүлдэ дуу
«Сэлэнгэ»   үг. В.Харитоновы, хүг. П.Дамирановы  Бадма Цыденов  Сэсэг  Аюшеева   хоёр дуулана.   
07:31
Хүгжэм
08:05
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: "Онсо байдалы – МЧС-эй үдэр". Айльчан: "Сэлэнгын аймаг" гэсэн нютагы засагы байгууламжын ГО,ЧСын болон сэрэгтэ таталгын ажалы тасагы дарга Будаев Солбон Сергеевич. Дамжуулга хүтэлэгчэд - Баярма Жанцанова ба Туяна Дондокова.
08:39
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
09:08
Соносхол, зарлал
09:14
Хүгжэм
09:30
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: "Бүхэдэлхэйн амитады аршалан хамгаалха үдэр". Айльчан: Сэлэнгын аймагы Юрөөгы дунда сургуулиин биологиин багша Жамсаранова Октябрина Цыденешиевна Улаан номдо орооты амитад тухай хөөрэнэ, Ноехон нютагы эдэбхитэн, соригчо, Буряад Уласы Бэе тамиры габьяата ажальчан – Дылыков Ринчин Батуевич тарвага тухай хөөрэнэ. Дамжуулга хүтэлэгчэд - Баярма Жанцанова ба Туяна Дондокова.
10:21
Хүгжэм
10:40
Шагай. Хүүхэды дамжуулга
"Хатико"нохой тухай оршуулга Ивалгын аймагы Поселиин дунда сургуулиин сурагча Жанцанов Арсалан уншана
10:44
Хүгжэм
11:00
Сэдьхэлэйм гуламта. Уран сайханы дамжуулга.
"Намары үнгэ" Буряады мэдээжэ уран шүлэгчэды шүлэгүды үдэры хүтэлэгчэ Баярма Жанцанова уншана.
11:39
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
12:06
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12:11
Соносхол, зарлал
12:20
Хүгжэм
12:40
Субад эрдэни. Уран зохеол. Цэхэ дамжуулга
Буряады мэдээжэ ирагуу найрагча, Буряад арады поэт Нина Токтохоевна Ленхобоева - Артугаеваты шэнэ ном тухайнь зугаа.
13:23
Хүгжэм
13:50
Үлзы утас. Болбосорол. Шууд холвоо.
Сэлэнгын аймагы Гусиноозерск хотын 4ть сургуулиин сурагчад Буряад Уласаа түлөөлжэ, Бухэроссиин хүүхэды лагерь "Орленок" ошчо, Юрэнхылэгчын тусхай тэмсээндэ оролцосон тухай Гусиноозерск хотын 4ть сургуулиин захирал Эрдынеева Соелма Абидуевнаты зугаа.
14:05
Хүгжэм
14:25
Үлзы утас. Болбосорол. Шууд холвоо.
Сэлэнгын аймагы Загастайн дунда сургуулиин буряад хэлэны багша Доржиева Аюна Жамьяновнаты Буряад Уласаа түлөөлжэ, Карачаево - Черкесска республикын Черкесск хотодо түрэл хэлэны багшанары тэмсээндэ оролцосон тухайнь зугаа.
14:48
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
15:06
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15:09
Соносхол, зарлал
15:15
Хүгжэм
15:50
Шагай. Хүүхэды дамжуулга
"Хатико"нохой тухай оршуулга Ивалгын аймагы Поселиин дунда сургуулиин сурагча Жанцанов Арсалан уншана
15:54
Хүгжэм
16:10
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд. Үглөөны дабталга.
Сэдэб: "Онсо байдалы – МЧС-эй үдэр". Айльчан: "Сэлэнгын аймаг" гэсэн нютагы засагы байгууламжын ГО,ЧСын болон сэрэгтэ таталгын ажалы тасагы дарга Будаев Солбон Сергеевич. Дамжуулга хүтэлэгчэд - Баярма Жанцанова ба Туяна Дондокова.
16:45
Хүгжэм
17:00
Оюун ухаанай танхим. Буряад ФМ-эй факультет. Цэхэ дамжуулга.
"Налаанда" гэсэн Буддын шажаны дээдэ сургуули тухай «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын  нэрэмжэтэ  Буддын  шажанай  Ехэ сургуулиин  багша  Дандар лама хөөрэнэ.
17:50
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
18:08
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18:11
Соносхол, зарлал
18:17
Хүгжэм
18:40
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд. Үглөөны дабталга.
Сэдэб: "Бүхэдэлхэйн амитады аршалан хамгаалха үдэр". Айльчан: Сэлэнгын аймагы Юрөөгы дунда сургуулиин биологиин багша Жамсаранова Октябрина Цыденешиевна Улаан номдо орооты амитад тухай хөөрэнэ, Ноехон нютагы эдэбхитэн, соригчо, Буряад Уласы Бэе тамиры габьяата ажальчан – Дылыков Ринчин Батуевич тарвага тухай хөөрэнэ. Дамжуулга хүтэлэгчэд - Баярма Жанцанова ба Туяна Дондокова.
19:30
Хүгжэм
19:50
Субад эрдэни. Уран зохеол. Үдэры дабталга.
Буряады мэдээжэ ирагуу найрагча, Буряад арады поэт Нина Токтохоевна Ленхобоева - Артугаеваты шэнэ ном тухайнь зугаа.
20:33
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
21:08
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21:11
Соносхол, зарлал
21:17
Хүгжэм
21:40
Цуу эмгэйгым онтохонууд
21:44
Бүүвэйн дуун
«Үлгын дуун» - үг ба хүг Дора Ванчижуй Эржена Николаева дуулана.
21:46
Хүгжэм
22:10
Үлзы утас. Болбосорол. Үдэры дабталга.
Сэлэнгын аймагы Гусиноозерск хотын 4ть сургуулиин сурагчад Буряад Уласаа түлөөлжэ, Бухэроссиин хүүхэды лагерь "Орленок" ошчо, Юрэнхылэгчын тусхай тэмсээндэ оролцосон тухай Гусиноозерск хотын 4ть сургуулиин захирал Эрдынеева Соелма Абидуевнаты зугаа.
22:25
Хүгжэм
22:55
Үлзы утас. Болбосорол. Үдэры дабталга.
Сэлэнгын аймагы Загастайн дунда сургуулиин буряад хэлэны багша Доржиева Аюна Жамьяновнаты Буряад Уласаа түлөөлжэ, Карачаево - Черкесска республикын Черкесск хотодо түрэл хэлэны багшанары тэмсээндэ оролцосон тухайнь зугаа.
23:19
Хүгжэм
23:40
Алтан гэрэл.
Буддын  шажаны   дээжэ  судар.     «Даша Чойнхорлин» Заяа  хамбын  нэрэмжэтэ  Буддын  шажанай  Ехэ   сургуулиин  багша  Дандар лама уншана.   
23:58
Үдэшэлгэ
00:00
Хүгжэм
Оршон үеын дуунууд
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ