Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
00:00
Хүгжэм
Оршон үеын дуунууд
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл хамбын зальбарал.Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев. 
06:56
Буряад Уласай һүлдэ дуун
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном   
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай.
07:12
Соносхол, зарлал
07:21
Үглөөнэй дасхал
Дарханов Фёдор Иванович - Ородой Холбоото Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим. Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэришэн дасхал хэнэ.
07:30
Хүгжэм
07:50
Буряад үгэнүүдэй толи
Булгита Урбаевагай суглуулбариһаа. Оһо, Боохоной толи.
07:51
Хүгжэм
08:10
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Октябриин 5 – Багшанарай үдэр эгээл дэмбэрэлтэй һайндэрнүүдэй нэгэн. Багшанар үхибүүдые һургажа, тэдэнэй бэлиг талаан дэмжэдэг, ажабайдалай үргэн харгыда гаргадаг зон гээшэ. Багшанарай һайндэр 1965 оной октябрь һарын түрүүшын гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэжэ эхилһэн юм, харин 1994 оной октябриин 5-да ООН-до Бүхы дэлхэйн багшанарай үдэр гэһэн тогтоол абтаһан түүхэтэй. Уласайнгаа багшанарта магтаал соло үргэһэн һонин зугаада- хотын бэшэ ветеран багшанарай зүблэлэй түрүүлэгшэ Галина Будаевна Мунконова - Ородой Холбоото Уласай юрэнхы болбосоролой Хүндэтэ ажалшан, Нина Тогтохоевна Артугаева- Буряад Уласай габьяата багша, арадай поэт, Елизавета Базаржаповна Очирова - Буряад Уласай, Ородой Уласай габьяата багша, Роза Раднаевна Будаева- Ородой Уласай юрэнхы болбосоролой Хүндэтэ ажалшан, Валентина Родионовна Иванова- арадай гэгээрэлэй отличник, Буряад Уласай габьяата багшанар оролсоно. Дамжуулга хүтэлэгшэ- Лариса Хабусова.
09:11
Соносхол, зарлал
09:20
Хүгжэм
09:33
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Октябриин 5 – Багшанарай үдэр эгээл дэмбэрэлтэй һайндэрнүүдэй нэгэн. Багшанар үхибүүдые һургажа, тэдэнэй бэлиг талаан дэмжэдэг, ажабайдалай үргэн харгыда гаргадаг зон гээшэ. Багшанарай һайндэр 1965 оной октябрь һарын түрүүшын гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэжэ эхилһэн юм, харин 1994 оной октябриин 5-да ООН-до Бүхы дэлхэйн багшанарай үдэр гэһэн тогтоол абтаһан түүхэтэй. Багшын ажал хүндэтэй, багшын нэрэ нэрлүүлжэ, "Эрхим багша-Стражи трепещущего времени" - түсэлэй хэмжээн соо буряад хэлэнэй багшанар тухай буулгагдадаг фильмнууд тухай "Үндэр" студиин эзэн, сэдхүүлшэн, актёр Владимир Ширапов, буряад хэлэ хүгжөөлгын уласай түбэй хүтэлбэрилэгшэ Оюна Забанова - манай айлшад. Дамжуулга хүтэлэгшэ- Лариса Хабусова.
10:07
Хүгжэм
10:33
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Октябриин 5 – Багшанарай үдэр эгээл дэмбэрэлтэй һайндэрнүүдэй нэгэн. Багшанар үхибүүдые һургажа, тэдэнэй бэлиг талаан дэмжэдэг, ажабайдалай үргэн харгыда гаргадаг зон гээшэ. Багшанарай һайндэр 1965 оной октябрь һарын түрүүшын гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэжэ эхилһэн юм, харин 1994 оной октябриин 5-да ООН-до Бүхы дэлхэйн багшанарай үдэр гэһэн тогтоол абтаһан түүхэтэй. Багшын ажал хүндэтэй, багшын нэрэ нэрлүүлжэ, Дарима Цыденовна Дашинимаева Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи һургуулиин багша зугаада оролсоно. Дамжуулга хүтэлэгшэ- Лариса Хабусова.
10:50
Хүгжэм
11:00
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Ашата багшанараа амаршалха, үндэр ажал тухайнь зугаалха аргатай зоноор гарай утасаар холбоо барин зугаалнабди. 588-000 утасаар хүлеэн байнабди.
11:50
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном   
12:11
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:13
Соносхол, зарлал
12:23
Хүгжэм
12:40
Үлзы утаһан. Болбосорол
"Багша тухайгаа дурсалга"- Булгита Ивановна Урбаева - Халматова, Оһын аймагай Борохал тииргэндэ түрэһэн дайдатай, мүнөө наһанай амаралтада ажаһуудаг. Нэрэтэй солотой багша Багадаев Роман Вахромеевичаа хүндэлэн зугаална.
13:31
Хүгжэм
13:50
Үлзы утаһан. Болбосорол
Валентина Кирилловна Куриганова-Ёлшина - Кабанскайн аймагай Корсаково нютаг тоонтотой, Ородой Холбоото Уласай Һуралсалай Отличник, Россиин ниитын эмхиин Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаан, ажалай ветеран- гэр бүлэдөө олон багшанар болаан хүнүүд тухай, багшайн ажал хүдэлмэри абажа, дүй дүршэлтэйгөөр хүдэлаан багшанар тухай хөөрэнэ.
14:30
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
15:11
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:13
Соносхол, зарлал
15:23
Хүгжэм
15:40
Буряадаараа шууялдая
А- үзэг
15:48
Хүгжэм
16:10
Нордоб Эрдэни ахайн домогуудһаа
Үбгэн, хүгшэн ба эрдэниин гурбан субад
16:23
Хүгжэм
16:47
Шагай. Хүүгэдэй дамжуулга
Эрдэмэй Бага Академиин- нэмэлтэ һуралсалай МАН-ай һурагшад сонинуудаараа хубаалднан хөөрэлдэнэт.
17:02
Хүгжэм
17:10
Асуудал - харюу. Шууд дамжуулга
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
18:11
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
18:13
Соносхол, зарлал
18:23
Хүгжэм
18:30
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Октябриин 5 – Багшанарай үдэр эгээл дэмбэрэлтэй һайндэрнүүдэй нэгэн. Багшанар үхибүүдые һургажа, тэдэнэй бэлиг талаан дэмжэдэг, ажабайдалай үргэн харгыда гаргадаг зон гээшэ. Багшанарай һайндэр 1965 оной октябрь һарын түрүүшын гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэжэ эхилһэн юм, харин 1994 оной октябриин 5-да ООН-до Бүхы дэлхэйн багшанарай үдэр гэһэн тогтоол абтаһан түүхэтэй. Уласайнгаа багшанарта магтаал соло үргэһэн һонин зугаада- хотын бэшэ ветеран багшанарай зүблэлэй түрүүлэгшэ Галина Будаевна Мунконова - Ородой Холбоото Уласай юрэнхы болбосоролой Хүндэтэ ажалшан, Нина Тогтохоевна Артугаева- Буряад Уласай габьяата багша, арадай поэт, Елизавета Базаржаповна Очирова - Буряад Уласай, Ородой Уласай габьяата багша, Роза Раднаевна Будаева- Ородой Уласай юрэнхы болбосоролой Хүндэтэ ажалшан, Валентина Родионовна Иванова- арадай гэгээрэлэй отличник, Буряад Уласай габьяата багшанар оролсоно. Дамжуулга хүтэлэгшэ- Лариса Хабусова.
19:34
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Октябриин 5 – Багшанарай үдэр эгээл дэмбэрэлтэй һайндэрнүүдэй нэгэн. Багшанар үхибүүдые һургажа, тэдэнэй бэлиг талаан дэмжэдэг, ажабайдалай үргэн харгыда гаргадаг зон гээшэ. Багшанарай һайндэр 1965 оной октябрь һарын түрүүшын гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэжэ эхилһэн юм, харин 1994 оной октябриин 5-да ООН-до Бүхы дэлхэйн багшанарай үдэр гэһэн тогтоол абтаһан түүхэтэй. Багшын ажал хүндэтэй, багшын нэрэ нэрлүүлжэ, "Эрхим багша-Стражи трепещущего времени" - түсэлэй хэмжээн соо буряад хэлэнэй багшанар тухай буулгагдадаг фильмнууд тухай "Үндэр" студиин эзэн, сэдхүүлшэн, актёр Владимир Ширапов, буряад хэлэ хүгжөөлгын уласай түбэй хүтэлбэрилэгшэ Оюна Забанова - манай айлшад. Дамжуулга хүтэлэгшэ- Лариса Хабусова.
20:08
Хүгжэм
20:20
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Октябриин 5 – Багшанарай үдэр эгээл дэмбэрэлтэй һайндэрнүүдэй нэгэн. Багшанар үхибүүдые һургажа, тэдэнэй бэлиг талаан дэмжэдэг, ажабайдалай үргэн харгыда гаргадаг зон гээшэ. Багшанарай һайндэр 1965 оной октябрь һарын түрүүшын гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэжэ эхилһэн юм, харин 1994 оной октябриин 5-да ООН-до Бүхы дэлхэйн багшанарай үдэр гэһэн тогтоол абтаһан түүхэтэй. Багшын ажал хүндэтэй, багшын нэрэ нэрлүүлжэ, Дарима Цыденовна Дашинимаева Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи һургуулиин багша зугаада оролсоно. Дамжуулга хүтэлэгшэ- Лариса Хабусова.
20:42
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
21:11
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
21:13
Соносхол, зарлал
21:23
Хүгжэм
21:40
Үлзы утаһан. Болбосорол
"Багша тухайгаа дурсалга"- Булгита Ивановна Урбаева - Халматова, Оһын аймагай Борохал тииргэндэ түрэһэн дайдатай, мүнөө наһанай амаралтада ажаһуудаг. Нэрэтэй солотой багша Багадаев Роман Вахромеевичаа хүндэлэн зугаална.
22:30
Хүгжэм
22:40
Алтан гэрэл
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана  
22:58
Хүгжэм
23:10
Буддын шажанай саг
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулһан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөө бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол          
23:44
Хүгжэм
23:59
Үдэшэлгэ
24:00
Хүгжэм
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ