Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хүгжэм
06:00 Буддын шажанай саг
06:56 Буряад Уласай түрын дуулал
07:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном      
07:10 Соносхол, зарлал
07:17 Малгаашнай дасхал
07:28 Баргажан аймагай һүлдэ дүүн
07:33 Хүгжэм
08:00 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
08:30 Хүгжэм
08:35 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
08:55 Хүгжэм
09:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
09:09 Соносхол, зарлал
09:16 Хүгжэм
09:31 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
10:01 Хүгжэм
10:16 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
10:56 Хүгжэм
11:12 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
11:37 Хүгжэм
11:47 Нордоб Эрдэни ахай домогуудһаа
11:56 Хүгжэм
12:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
12:09 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:11 Соносхол, зарлал
12:16 Хүгжэм
12:31 Шууялдая буряадаараа
12:40 Хүгжэм
12:45 Үлзы утаһан. Элүүр энхэ
13:15 Хүгжэм
13:30 Үлзы утаһан. Болбосорол
13:55 Хүгжэм
14:10 Үлзы үтаһан. Соёл, уралиг
14:30 Хүгжэм
14:40 Шэгшын шашааг шаляа
14:47 Хүгжэм
15:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
15:09 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:11 Соносхол, зарлал
15:17 Хүгжэм
15:42 Шэгшын шашааг шаляа
15:52 Хүгжэм
16:17 Дэлхэйн шэбэнээн
16:27 Хүгжэм
16:54 Дэлхэйн шэбэнээн
16:59 Хүгжэм
17:06 Асуудал-Харюу. Шууд викторина
17:56 Хүгжэм
18:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном.
18:09 Эрдэнийн шүхэр. Этигэл Хамбын сургаал
18:11 Соносхол, зарлал
18:17 Хүгжэм
18:27 Түрэл хизаар. Бимба Юмовай байгаалиин хэшээлнүүд
18:43 Хүгжэм
18:48 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
19:33
19:38 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
20:08 Хүгжэм
20:13 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
20:53 Хүгжэм
21:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном      
21:09 Эрдэнийн шүхэр. Этигэл Хамбын сургаал
21:11 Соносхол, зарлал
21:16 Хүгжэм
21:31 Малгаашнай мэндэ.Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
21:57 Хүгжэм
22:12 Үлзы утаһан. Болбосорол
22:37 Хүгжэм
22:47 Бадма Сэсэг
23:20 Хүгжэм
23:25 Бадма Сэсэг
23:34 Хүгжэм
23:58 Үдэшэлгэ

Буряад ФМ дэмжэгшэд

Буряад Уласай Засагай газар, Арадай Хурал
ГК «Метрополь»
ТК «Абсолют»
Отель, ресторан «Бурятия»
ТРЦ «Пионер»
Клиника «Ритм»
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ