Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

2021 оной 9 hара

Сентябриин 1 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Сентябриин 2 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Сентябриин 3 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Сентябриин 4 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Сентябриин 5 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Сентябриин 6 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал
Сентябриин 7 – Захаамин (хонгоодор буряад). Мандал Шивын хурал
Сентябриин 8 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Сентябриин 9 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд- булагад)
Сентябриин 10 – Ивалга (сэлэнгын буряад)᠌. Этигэлэй Хамба Ламын найр
Сентябриин 11 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Сентябриин 12 – Хори, Загарай (хори буряад)
Сентябриин 13 – Баргажан (баргажан буряад)
Сентябриин 14 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Отошо бурханай хурал
Сентябриин 15 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Сентябриин 16 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Сентябриин 17 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Сентябриин 18 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Сентябриин 19 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Сентябриин 20 – Эрхүү (эхирэд-булагад). Ламчиг Нинбо
Сентябриин 21 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Сентябриин 22 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Сентябриин 23 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Сентябриин 24 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Сентябриин 25 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Сентябриин 26 – Хори, Загарай (хори буряад)
Сентябриин 27 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Сентябриин 28 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Сентябриин 29 – Баргажан (баргажан буряад)
Сентябриин 30 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ