Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

2022 оной 1 hара

Январиин 1 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Гомбо Сахюусанай хурал
Январиин 2 – Эрхүү (эхирэд-булагад) Мандал Шивын хурал
Январиин 3 – Захаамин (хонгоодор буряад).
Январиин 4 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Январиин 5 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Январиин 6 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Январиин 7 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Январиин 8 – Хори, Загарай (хори буряад)
Январиин 9 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Январиин 10 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Отошын хурал
Январиин 11 – Баргажан (баргажан буряад)
Январиин 12 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Январиин 13 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Январиин 14 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Январиин 15 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Январиин 16 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Январиин 17 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Январиин 18 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад). Ламчиг Нинбо
Январиин 19 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Январиин 20 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Январиин 21 – Захаамин (хонгоодор буряад).
Январиин 22 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Январиин 23 – Хори, Загарай (хори буряад)
Январиин 24 – Баргажан (баргажан буряад)
Январиин 25 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Январиин 26 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Январиин 27 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Январиин 28 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Январиин 29 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Январиин 30 – Түнхэн (хонгоодор буряад).
Январиин 31 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Дүгжүүбэ

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ