Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Дамжуулганууд

Гэдэргээ12345Саашаа
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Дамжуулганууд
... фестивальда ошоһон тухайнь хөөрэлдөөн. Сарюна Бальчинова - Эрхиригэй соёлой ордоной захирал, “Хүдөө нютагай эгээ эрхим соёлой ажалшан - 2023” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. Анна Цыдыпова - “Наран” гэжэ үхибүүдэй арадай дуу хатарай бүлгэмэй дуушан. Дамжуулга хүтэлэгшэ: ...
07.04.2024
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 оной дүнгүүд тухай зугаа.  Айлшан: Баргуужан  аймагай эрдэм һуралсалай таһагай захиралай орлогшо  Юрий Дармаевич Найданов ...
01.01.2024
Дамжуулганууд
Сэдэб: “Буряадай түрүү хүнүүд - 2023” гэһэн урилдаан тухай.  Айлшад:  Сэрма Шагдуровна Доржиева  ба Валентина Сыдыховна Походиева Баргажан (Баргузинский)
01.01.2024
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 оной декабриин 17-до Хуушан Барга нютагта, Хүхэ нуурай эрьедэ "Хүлэн Бүйрын Мүнгэн үбэлэй наадан" тухай зугаа. Айлшад: "Жассо Тур" ...
01.01.2024
Дамжуулганууд
2023 оной дүнгүүд болон амаршалга: Хэжэнгын аймагай засаг дарга Лхасаранов Геннадий Зундуевич, аймагай hунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ ...
31.12.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: Хурумхаанай аймагай 2023 жэлэй үрэ дүнгүүд тухай зугаа. Айлшан: Леонид Борисович Будаев, Хурумхаанай аймагай гулваа Хурамхаан (Курумканский)
30.12.2023
Дамжуулганууд
2023 оной декабрь һарын түрүүшын хахад соогуур Хуушан баргын нютагта, Хүхэ нуурай эрьедэ "Хүлэн Буирын Мүнгэн үбэлэй наадан" боложо үнгэрбэ....
30.12.2023
Дамжуулганууд
Томск хотодо октябриин 4-оос декабриин 10 болтор 2023 оны «Дангина Батор» гэсэн тэмцээны илагча Сибириин Томск хотын Эмчэды дээдэ сургуулиин оюутан, Зэдын аймагы Гэгээтэй нютагаас гарвалты,...
29.12.2023
Дамжуулганууд
2023 оной декабрь һарын түрүүшын хахад соогуур Хуушан баргын нютагта, Хүхэ нуурай эрьедэ "Хүлэн Буирын Мүнгэн үбэлэй наадан" боложо үнгэрбэ....
28.12.2023
Дамжуулганууд
2023 оной декабрь һарын түрүүшын хахад соогуур Хуушан баргын нютагта, Хүхэ нуурай эрьедэ "Хүлэн Буирын Мүнгэн үбэлэй наадан" боложо үнгэрбэ....
28.12.2023