Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Дамжуулганууд

Гэдэргээ12345Саашаа
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 ондо Түнхэнэй аймагай соёлын хэлтэс 100 жэлэй ой тэмдэглэнэ.Айлшан: Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэришэн, ажалай ветеран Гэлэгма ...
21.11.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 ондо ябуулагдаһан ажал болон түсэбүүд тухай.Айлшан: Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй һунгамал, шанартай коммунальна туһа хүргэдэг бүлгэмые ...
21.11.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 оной габшагай һарын мүрөөр. Эрхиригэй “Горхохон” хүүгэдэй сэсэрлигтэ буряад хэлэ хүгжөөлтэ. Үхибүүд шүлэг уншана. Айлшан: ...
13.11.2023
Сонин мэдээ
Ноябриин 1 – Хурамхаан (баргажан буряад) Ноябриин 2 – Ивалга (сэлэнгын буряад) Ноябриин 3 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад) Ноябриин 4 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад). Лхабаб Дүйсэн хурал Ноябриин 5 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад) Ноябриин 6 – Түнхэн (хонгоодор буряад) Ноябриин 7 – Эрхүү (эхирэд-булагад) Ноябриин 8 – Хяагта (сэлэнгын буряад) Ноябриин 9 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган) Ноябриин 10 – Баргажан (баргажан буряад) Ноябриин...
01.11.2023
Дамжуулганууд
Буряадай соло. Тамиршадтай уулзалга Сэдэб: Ородой Холбоотой Уласай 2023 оной абарганүүдтай зугаа. Айлшад: Уласхоорондын тамирай мастер- Жаргалма Цыремпилова, Ородой Холбоото Уласай тамиршан - Валерия Дондупова
03.07.2023
Дамжуулганууд
«Наадан-Сурхарбаан 2023».Айлшан: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай талаар яаманай үндэһэн буряад спортын таһагай дарга – Болот Цоктоев.<br ...
29.06.2023
Дамжуулганууд
Буряадай соло. Тамиршадтай уулзалга Сэдэб: Дайшалхы самбаар 2023 оной Европын абаргатай танилсалга. Айлшан: Агын Буряадай тойрогой Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагһаа гарбалтай Намсараев ...
15.06.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2023 он – багшанарта ба һурган хүмүүжүүлэгшэдтэ зорюулагдана. Багшын үүргэ, ажал тухай хөөрэлдөөн. Айлшад: Зүүн Сибириин гүрэнэй ...
15.06.2023
Дамжуулганууд
... эмнэлгын таһагай һалбариин дарга Дмитрий Оглобин. Ойхоной аймагта мал хэр үдэнэб, мал ямар үбшэнтэй дайралданаб, малай эмшэд дутана гү, 2023 ондо ямар түсэбүүд табигданхайб, бэлшээриин газар, үбһэ ноогоной шухала асуудалнуудта харюу үгэнэ.
24.04.2023
Дамжуулганууд
Багшын болон залан хүтэлэгшын жэлдэ зорюулагдаһан дамжуулга.Айлшан: Хурумхаанай аймагай 2023 оной эрхим багша Баяр Заятович Гармаевтай зугаа.
12.04.2023