Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад FM радиогой зурхайн ном

18.11.2020

Ноябриин 18 Һагба гарагтай, шэнын 4 уула hуудалтай, 6 сагаан мэнгэтэй, хүхэбтэр үхэр үдэр.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 18-ай Yхэр үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, үхэр, луу, нохой ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, hүлдэ дуудахада, даллга абахада, «жабтуй» уншуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, анда нүхэд, түрэлнүүд болоходо ба модон шоройн хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин могой ба морин жэлтэй хүнүүдтэ муу. Гомдолоо һануулхада, хараал эхилхэдэ ба хэрүүл тэмсэлдэ муу.

Yhэ абахада һайн, бэе эрхэтэнэй хүшэ hайжарха.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – матаргайн гү, али бэлхүүһэнэй зүүн талада, Эхэнэрэй – матаргайн гү, али бэлхүүһэнэй баруун талада, Малай – хүлэй шагайнууд соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ