Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

02.11.2020

Ноябриин 2 Даваа гарагтай, шэнын 17 уула hуудалтай, 4 ногоон мэнгэтэй, шарабтар тахяа үдэр.

«Тэрсүүд гүйхэ үдэр» - лама болоходо, ном шагнахада, Бурханаа тахихада, хэшэг даллга абуулхада, харгыда гарахада, зөөжэ гарахада, бэриин үйлэнүүдтэ, үхэгшэдэй хэрэгүүдтэ муу. Тон энэ үдэр хэхэ болбол, «Жанаг Гагдог» уншуулжа заhаха хэрэгтэй.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 2-ой Тахяа үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр аяншалга ба холын харгы эхилхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада, инаг амрагтайгаа ушархада, худалдаа наймаанда ба айлшадтаа бэлэг хэхэдэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд эдеэ арбижаха.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба «Жинсэриг» захижа уншуулхада муу.

Yhэ абахада муу, үнгэ зүhэг доройтохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – ара талаһаа хүзүүнэй баруун хажууда, Эхэнэрэй – ара талаһаа хүзүүнэй зүүн хажууда, Малай – шэлэ нюрганда, мориной – даланда. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ