Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

20.10.2020

Октябриин 20 Мигмар гарагтай, шэнын 4 гал hуудалтай. 8 сагаан мэнгэтэй, улаан бишэн үдэр.

Гал hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 20-ой Бишэн үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, айлшадаа урихада, түрэл гаралаа суглуулхада, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, худалдаа наймаанда, амрлингы ба буянтай үйлэнүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Гомдолоо һануулхада, хараал эхилхэдэ ба хэрүүл тэмсэлдэ муу.

Үhэ абахада һайн, бэе эрхэтэнэй хүшэ hайжарха.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – матаргайн гү, али бэлхүүһэнэй зүүн талада, Эхэнэрэй – матаргайн гү, али бэлхүүһэнэй баруун талада, Малай – хүлэй шагайнууд соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ